• Kvalita na prvním místě Produkce z ekologických plodin znamená pro spotřebitele jistotu na druhou. Rostliny nejsou hnojeny umělými hnojivy, ani nikterak chemicky ošetřovány.
 • Těžká práce s novými stroji Strojový park pravidelně obměňujeme a opravujeme  tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz a denní výkon linek.
 • V souladu s přírodou Každodenní pobyt na pastvě vyvolá zvědavost při setkání s někým novým.
 • Zemědělec je nástroj Peče o krajinu a o obživu lidí v ní žijících je naše poslání.

O společnostech

Obchodně zemědělská společnost Zempol je subjekt hospodařící na ekologické půdě a vyrábějící ekologické produkty rostlinné i živočišné výroby.


OZS- ZEMPOL je společností zabývající se konvenční rostlinou výrobou a prodejem drůbeže.

certifikat kez nahledObchodně zemědělská společnost Zempol se sídlem ve Vítkově,  je ekologická společnost zabývající se produkcí ekologických plodin aktuálně na  82,18 ha orné půdy. Jedná se převážně o produkci špaldy, žita, tritikale, pohanky, hořčice na semeno, ovsa, jetele na semeno, vikve a pelušky.
Dále hospodaří na více než 1760 ha luk a pastvin v ekologii. Produkci na této půdě pak prvotně využívá ke zkrmování skotu bez tržní produkce mléka, který je rovněž ekologický.
Firma má průměrně 660 velkých dobytčích jednotek hovězího dobytka, převážně plemeno Limousine a Charolais, který se chová pro maso. Zvířata jsou v přirozených podmínkách s pastvou a ustájením s výběhem. Tyto pastevní areály má firma v lokalitách Staré Oldřůvky a Podlesí.

Firma se pyšní certifikátem vydávaným na bioprodukty, který je na základě každoročních kladných výsledků inspekce KEZ o. p. s. , vydáván pro ekologické zemědělce. Své produkty díky tomu  vyvážíme do sousedních zemí jako je Polsko, Německo, Rakousko a Slovensko.

Mezi další činnosti firmy patří provoz čističky, sušičky, peletovací linky, vykonávání polních prací, závodní stravování a prodej nafty.

 • Velikonoční krocani

  13.3.2019


  Nezapomeňte si nahlásit odběr velikonočních krocanů.
  Prodej pro Vítkov bude již v pátek 12.4.2019

 • Ochutnejte něco z naší kuchyně

  13.3.2019


  Příjímáme nové strávníky . Zavolejte na 556 300 600 a informujte se !!