• Kvalita na prvním místě Produkce z ekologických plodin znamená pro spotřebitele jistotu na druhou. Rostliny nejsou hnojeny umělými hnojivy, ani nikterak chemicky ošetřovány.
 • Těžká práce s novými stroji Strojový park pravidelně obměňujeme a opravujeme  tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz a denní výkon linek.
 • V souladu s přírodou Každodenní pobyt na pastvě vyvolá zvědavost při setkání s někým novým.
 • Zemědělec je nástroj Peče o krajinu a o obživu lidí v ní žijících je naše poslání.

O společnostech

Obchodně zemědělská společnost Zempol je subjekt hospodařící na ekologické půdě a vyrábějící ekologické produkty rostlinné i živočišné výroby.


OZS- ZEMPOL je společností zabývající se konvenční rostlinou výrobou a prodejem drůbeže.

Agronom při kontroleObchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o. se sídlem ve Vítkově vznikla v roce 1991, avšak činnost zahájila 13.května 1993 na pronajaté půdě a nemovitostech od pozemkového fondu a restituentů. Společně s tím převzala firma živý a mrtvý inventář od  bývalého Státního statku Vítkov  na základě postoupení pohledávek právě již zmíněných restituentů.
Firma začala hospodařit na farmě ve Starých Oldřůvkách, a k ní přidružených polnostech v 11. lokalitách. Jmenovitě jsou to katastry obcí Podlesí, Staré Oldřůvky, Budišov nad Bud., Svatoňovice, Čermná, Staré Těchanovice, Lhotka , Vítkov, Klokočov, Radkov, a Melč.
O dva roky později firma připojila farmu ve Vítkově, aby eliminovala velké množství přejezdů.
Kromě hospodaření na orné půdě (2200 ha) a trvalých travních porostech (730 ha), se firma zabývala také chovem skotu k produkcí mléka, jež měla ustájen ve čtyřech  obcích Podlesí, Staré Oldřůvky, Lhotka  a Klokočov. Tuto činnost ovšem, vzhledem k špatné situaci na trhu s mlékem a vzhledem k nevyhovujícímu ustájení a nutnosti obrovských investic do technologiií a budov , firma  ukončila v roce 2000.
Obdobně na tom byl i chov prasat  který se ukončoval postupně v Nových Těchanovicích , Starých Oldřůvkách, Vítkově a nakonec v roce 2000 i v posledním vepříně v Radkově.
Chov krůt , který firma provozovala od svého počátku , pak v roce 1996 rozšířila , o výkrm jatečných brojlerů .

Přelomový z hlediska historie firmy se stal rok 2000,  kdy firma přešla na ekologické hospodaření a od 1.1.2002 byla registrována jako ekofarma.

Na základě tohoto rozhodnutí bylo nutno rozdělit výrobu na ekologickou a neekologickou, kterou zastřešila společnost OZS-ZEMPOL. Ta realizovala pouze konvenční výrobu plodin na orné půdě. Na základě legislativních změn, které proběhly, pak bylo nutné k 1.4.2012 převést také výkrm jatečných brojlerů a krůt pod tuto společnost.  Po tomto datu se tak  Obchodně zemědělská společnost Zempol stala  firmou s pouze ekologickou produkcí.

O činnost v oblasti živočišné výroby však firma nepřišla. Stáda skotu dříve využívaných k produkci mléka , byla pře transponovány na odchov pasoucího se dobytka bez tržní produkce mléka.  A společně s tím, bylo předěláno ustájení v kravínech z vazného, na volné s výběhem. Krev stáda byla oživena o odolnější masná plemena Limousine a Charolais, vhodnější k tomuto typu chovu. Dobytek je pasen na pastvinách ve Lhotce, Starých Oldřůvkách a Podlesí a pouze na zimu je stahován do přilehlých kravínů s výběhem , kde má ochranu před povětrnostními vlivy a jsou zajištěny všechny jeho potřeby. Zde probíhá také jeho třídění, ošetřování a případná léčba (paznehty, očkování).

Od roku 1999 také firma provozuje čističku se sušičkou, na které upravuje svou produkci vyrobenou na orné půdě.  Nejčastěji se jedná  o čištění a případné sušení ekologického tritikale pohanky špaldy, hořčice na semeno, ovsa ale i pelušky či vikve.
Kromě sušení a čištění pro cizí, je i závodní stravování , vykonávání polních prací, dopravy a jiných služeb velmi významným příjmem v rozpočtu firmy.

Další rozšíření činností firmy pak nastalo na podzim roku 2012, kdy zahájila provoz peletárny. Postupně se  tento provoz rozšiřuje o skladovací prostory (zásobníky), aby bylo možno zajistit plný reálný výkon linky jež činí při dvousměnném provozu 55t týdně. Na peletovací lince se zpracovávají převážně nadbytky ve výrobě ekologické objemové píce (seno) vyprodukované na pozemcích firmy.

 • Velikonoční krocani

  13.3.2019


  Nezapomeňte si nahlásit odběr velikonočních krocanů.
  Prodej pro Vítkov bude již v pátek 12.4.2019

 • Ochutnejte něco z naší kuchyně

  13.3.2019


  Příjímáme nové strávníky . Zavolejte na 556 300 600 a informujte se !!