• Kvalita na prvním místě Produkce z ekologických plodin znamená pro spotřebitele jistotu na druhou. Rostliny nejsou hnojeny umělými hnojivy, ani nikterak chemicky ošetřovány.
 • Těžká práce s novými stroji Strojový park pravidelně obměňujeme a opravujeme  tak, aby byl zajištěn bezporuchový provoz a denní výkon linek.
 • V souladu s přírodou Každodenní pobyt na pastvě vyvolá zvědavost při setkání s někým novým.
 • Zemědělec je nástroj Peče o krajinu a o obživu lidí v ní žijících je naše poslání.

O společnostech

Obchodně zemědělská společnost Zempol je subjekt hospodařící na ekologické půdě a vyrábějící ekologické produkty rostlinné i živočišné výroby.


OZS- ZEMPOL je společností zabývající se konvenční rostlinou výrobou a prodejem drůbeže.

Neboli také, rostlinné pelety, či pelety z rostlinné biomasy, jsou zdrojem energie z obnovitelných zdrojů, která je využita k získání tepla při spalování v kotlích na pelety a  biomasu, nebo jako akcelerátor hoření, smíchaná společně s uhlím, ve velkých výtopnách na tuhá paliva.
Jejich složení bývá různé, nejčastěji však jsou lisovány ze sena ,či slámy, s přídavkem rostlinných zbytků z čištění tzv. plev.

Jejich energetická hodnota – výhřevnost se pohybuje v rozmezí 14 až 17 MJ/kg, v závislosti na vstupním materiálu a jeho vlhkosti, čímž jsou zdatným konkurentem hnědému uhlí, jehož výhřevnost je podobná, avšak obsah popela může být 5 -  10. násobný. Také účinnost jejich spalování v moderních automatických kotlích na rostlinné pelety může být až 91%, kdežto starý kotel na hnědé uhlí obvykle vykazuje účinnost okolo 60%, nové pak již 80%. K jejich výrobě však nejsou potřeba, žádné doly, ať už ty podzemní či povrchové, a nezatěžují, v takové míře jako uhlí, naše životní prostředí svou těžbou, nebo spalováním.

Jejich velikost v průměru bývá 6,8,10 nebo 12 mm a délka 25-45mm. Obsah popela může být 4-7% v závislosti na vstupním materiálu. Jejich objemová hmotnost je pak 400-600 kg/m3.
Jsou lisovány pod  tlakem na matricových lisech a distribuovány pro odběratele ve vacích Big Bag nebo volně ložené.

Nevýhodou agropelet může pak být vysoká spékavost popela, kterou vykazují zejména pelety z pšeničné slámy a sena. Proto je  vhodné tyto paliva spalovat v kotlích, které jsou pro tyto paliva určené a předem se na možnost spalování zeptat výrobce kotle, který pak je schopen jeho nastavení upravit tak , aby tyto potíže nevznikly. K jejich uskladnění je také potřeba suchého prostředí, neboť tyto pelety vykazují velmi vysokou sací a absorpční schopnost.

Jejich využití tak není omezeno pouze na spalování, ale mohou být  i výborným stelivem. Jejich sací schopnost je až 5. násobná oproti klasické slámě. Naopak pelety ze sena se používají i jako krmivo, které je možno obohatit při lisování o energetické složky (ječmen, oves).

 

Porovnání některých druhů pelet:

Agropelety ze slámy Sláma olejnin (řepka, hořčice) Výhřevnost:
Obsah popela:
Objemová hmotnost:
15-17 MJ/kg
3-5%
400-450kg/m3
  Sláma pšeničná Výhřevnost:
Obsah popela:
Objemová hmotnost:
14,5-15,5 MJ/kg
6-7,5 %
450-550 kg/m3
Agropelety ze sena Bojínkové seno Výhřevnost:
Obsah popela:
Objemová hmotnost:
14 -15 MJ/kg
7-10%
500-600 kg/m3
Dřevní pelety Bílé dřevo Výhřevnost:
Obsah popela:
Objemová hmotnost:
17,5 -19,5 MJ/kg
0,5-2,5%
600-800 kg/m3

 

 • Velikonoční krocani

  13.3.2019


  Nezapomeňte si nahlásit odběr velikonočních krocanů.
  Prodej pro Vítkov bude již v pátek 12.4.2019

 • Ochutnejte něco z naší kuchyně

  13.3.2019


  Příjímáme nové strávníky . Zavolejte na 556 300 600 a informujte se !!